Hitta turbons nr

Att identifiera

Turbon identifieras genom en typskylt vars placering framgår av figuren nedan. På typskylten kan finnas:

a  Turbotillverkarens namn.
b  Turbons modellkod (GT15, K03, T04E, HX50, K27, RHC6, S3 ed.)
    (Garrett-turbo som har ett V i modellkoden är en VNT-turbo.)
c  Turbotillverkarens artikelnummer (part n, p/N, Assy, AUSF.NR ed)
    Detta är det mest exakta och bästa numret att beställa efter.
d  Motor- eller maskintillverkarens artikelnummer (ett långt nr)
e  Serienummer (oftast en blandning av siffror och bokstäver)

Turbo renoverade av GIK Turboteknik AB kan dessutom identifieras genom det löpnummer som vi sätter på turbon (Skylt med GIK:s logotype, nr Lxxxxx).

 

Om man inte kan se och läsa turbons typskylt får man gå efter motorbeteckningen, kompletterat med cylindervolym, motoreffekt och motorns (fordonets, maskinens) tillverkningsår. Turbotillverkarens logotype brukar också finnas på gjutdetaljer.

OBS! I normalfallet behöver man inte läsa av turbons nr. För personbilar kan vi oftast få fram tillräckliga uppgifter genom registreringsnumret.

Loading...