Montering av bytesturbo

Undvik upprepning
Om den gamla turbon har havererat efter kortare drifttid än normalt, bör man försöka finna orsaken, för att undvika att eventuella motorfel orsakar skador på den nya turbon. Vi kan hjälpa till om vi får se den gamla turbon som har råkat ut för ett turbohaveri innan den nya tas i bruk.

Före montering
Rengör luftrenaren. Byt luftfilter om erforderligt. Kontrollera att inga läckage finns i luftvägarna.

Inspektera och rengör motorns avgas- och insugningsdelar, så att inga lösa fragment lämnas kvar som kan skada turbon och orsaka ännu ett turbohaveri.

Rengör oljetrycksledningen noggrant. Byt ut den om det har byggts upp koksavlagringar i ledningen. Byt även ut slangar som är nötta, veckade eller värmeskadade. (OBS!! Koks kan inte sköljas bort med avfettningsmedel - om man skall rengöra ledningen från koks måste man använda en vajer eller liknande som köres runt med en borrmaskin inne i ledningen).

MOTOROLJA OCH OLJEFILTER SKALL ALLTID BYTAS VID TURBOBYTE! Rengör även oljefällor och slangar i systemet för vevhus- och ventilkåpeventilation.

Montering          
Kontrollera att turbons artikelnummer stämmer med gamla turbons nummer, eller att det är rätt ersättare, om numret inte är detsamma. Avlägsna skyddspluggar i turbons oljeinlopp  och oljeutlopp.

Lägg packningen för avgasinloppet mot avgasgrenrörets fläns för att kontrollera att inga delar sticker in i avgaskanalen.

Håll turbon på plats mot grenröret så att inställningen kan  kontrolleras. Om den avviker, kontrollera nummer igen. Tag kontakt med oss vid tveksamhet.

Montera därefter turbon på grenröret. Använd nya packningar. Smörj kopparfett e.d. på bultarnas gängor.

Fyll turbon med färsk motorolja genom oljeinloppet. Använd inte tätningsmassa eller gängtejp då oljetrycksledningen monteras. Kör runt några varv utan tändning för att få upp oljetrycket innan motorn startas.

Uppstart och användning        
Låt motorn gå på tomgång ca. 5 min efter uppstart.

Kontrollera att inga läckage finns.

Låt alltid motorn arbeta på tomgång minst en (1) minut efter start, innan den belastas. Turbinhuset måste svalna något innan motorn stängs av, och detta fordrar 3-5 min tomgång efter hård körning, annars kan oljan i lagerhuset koksa och orsaka turbohaveri. OBS! Speciellt viktigt för bensinmotorer.

Var noggrann med byten av olja, oljefilter och luftfilter. Ren olja och ren luft är nyckeln till långt liv för turbon.

Loading...