Välkommen till GIK Turbo

Brett utbud & Snabba leveranser!

Hur identifierar man sin turbo? 

Turbon identifieras genom nummer på typskylten. På typskylten kan finnas:

 1. Turbotillverkarens namn
 2. .Turbons modellkod (GT15, K03, T04E, HX50, K27, RHC6, S3 ed.)
  (Garrett-turbo som har ett V i modellkoden är en VNT-turbo.)
 3. Turbotillverkarens artikelnummer (part n, p/N, Assy, AUSF.NR ed)
  Detta är det mest exakta och bästa numret att beställa efter.
 4.  Motor- eller maskintillverkarens artikelnummer (ett långt nr)
 5.  Serienummer (oftast en blandning av siffror och bokstäver)
  Turbo renoverade av GIK Turboteknik AB kan dessutom identifieras genom det löpnummer som vi sätter på turbon (Skylt med GIK:s logotype, nr Lxxxxx).

Om man inte kan se och läsa turbons typskylt får man gå efter motorbeteckningen, kompletterat med cylindervolym, motoreffekt och motorns (fordonets, maskinens) tillverkningsår. Turbotillverkarens logotype brukar också finnas på gjutdetaljer.

OBS! I normalfallet behöver man inte läsa av turbons nr. För personbilar kan vi oftast få fram tillräckliga uppgifter genom registreringsnumret.