Välkommen till GIK Turbo

Fri frakt upp till 25kg inom Sverige!

VNT (eller Variable Nozzle Turbine) är en metod för att med ledskenor reglera laddningstrycket. Metoden har utvecklats för att få snabb respons från låga varv, utan att behöva förlora effekt på högre varv. Pådrivande har varit de alltmer skärpta avgasreningskraven för dieselmotorer i personbilar, som fordrar att laddningstrycket kommer från låga varv. Med VNT-teknik kan man få en bytesturbo som arbetar från låga varv, men som fortfarande ger hög effektivitet i det övre varvregistret. Man får också en mjuk övergång från det oladdade området till det överladdade.

Garrett utvecklade den moderna VNT-tekniken

Garrett Turbo har utvecklat den moderna VNT-tekniken, och har ett visst försprång på området. Man har hittills levererat över 45 miljoner VNT-turbo. I data-baserna för bytesturbo som man når från menyer härintill finns ett stort antal applikationer med VNT-funktion, speciellt till lätta fordon.
Övriga tillverkare (Borgwarner, IHI, MHI) har utvecklat liknande lösningar, och har nu en rad produkter med denna funktion ute på marknaden (VTG, VVT, VG).

OBS – VNT – POLICY

Garrett och Honeywell har tagit beslutet att VNT-turbo endast skall säljas som nya enheter.
Garrett kommer inte att sälja delar till VNT-turbo, och det är inte tillåtet att reparera. Orsaken till detta är att enheterna är högst komplexa och fordrar injustering i flödesbänk för att rätt funktion och livslängd skall kunna garanteras. Utan denna utrustning för flödesmätning och kalibrering, som endast finns hos tillverkaren, och utan tillgång till nya originaldelar, är det omöjligt att åstadkomma ett fullgott resultat.
Garrett tillverkar sedan ett par år tillbaka REMAN serie på många aggregat. Dom renoverar dessa VNT aggregat själva och kan på så sätt hålla nere priset till kund samt att det är samma garantier som på nya aggregat.

Det är fortfarande ett bytessystem, gamla stommen skall sändas in till oss. Det ingår i Garretts VNT-policy att begära stommarna i retur.
Man känner igen en VNT-turbo genom att den har ett V i modellbeteckningen, t ex GT1749V. Dessutom kan man se på aggregatet att actuatorn (membran-dosan) är monterad 90º mot turbons längdriktning(Se bild nedan). På en vanlig turbo sitter den i längdriktningen.